marker icon phone icon to-top icon arrow left icon

Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Οι νέοι κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) τίθενται σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας καθώς και των εφαρμογών που χρησιμοποούμε.
Προσθέτουμε μια Πολιτική Απορρήτου για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας για να σας διευκολύνει να καταλάβετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και γιατί το συλλέγουμε.

Τίποτα δεν αλλάζει σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας. Μάλλον βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις πρακτικές μας και πώς εξηγούμε τις επιλογές που πρέπει να ενημερώσετε.
Στο κατάλυμα μας δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σέβουμε το απόρρητό σας. Διαβάστε αυτήν την πολιτική καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε.

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR);

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η εφαρμογή του οποίου ξεκινάει από τις 25 Μαΐου 2018, θεσπίζει συνεπείς κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Ισχύει για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως έδρας, που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έννοια της επεξεργασίας έχει ευρύ ορισμό και αναφέρεται σε οτιδήποτε σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται και διαχειρίζεται τα δεδομένα μια εταιρεία, όπως για παράδειγμα πώς συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και καταστρέφει αυτά τα δεδομένα.

Παρότι πολλές από τις αρχές αυτού του κανονισμού αποτελούν στην πραγματικότητα διεύρυνση των υφιστάμενων κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ο κανονισμός GDPR έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πιο αυστηρά πρότυπα, ενώ προβλέπει και σημαντικές οικονομικές κυρώσεις. Για παράδειγμα, θέτει πιο αυστηρές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση συγκατάθεσης για τη χρήση ορισμένων τύπων δεδομένων και διευρύνει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα τους και τη μεταφορά αυτών των δεδομένων. Η αδυναμία συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR μπορεί να επιφέρει σημαντικές οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και το 4% των γενικών ετήσιων εσόδων της εταιρείας για ορισμένες παραβάσεις.

Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EE 2016/679) που θα τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες διατηρούν βάσεις δεδομένων, μην επιτρέποντας τη χρήση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, χωρίς την εκ νέου συγκατάθεση του χρήστη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.
Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να μας ζητήσετε οποτεδήποτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (e‑mail, ονοματεπώνυμο, κλπ.) από τη βάση δεδομένων μας.

Η δέσμευση και η προετοιμασία του καταλύματος

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για το κατάλυμα μας. Συμμορφώνόμαστε με την τρέχουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα συμμορφωθούμε και με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τη συμμόρφωσή μας με τον κανονισμό GDPR, με επικεφαλής την αρμόδια ομάδα μας για την προστασία των δεδομένων μας.

Έχουμε αναλάβει τις εξής δεσμεύσεις:

Διαφάνεια
Η Πολιτική δεδομένων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για την Πολιτική δεδομένων μας. Αυτό θα επιτευχθεί με ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα που θα διασφαλίσουν ότι οι χρήστες κατανοούν πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα τους και ποιες είναι οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους.

Έλεγχος
Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους χρήστες δυνατότητες ελέγχου του τρόπου χρήσης των δεδομένων τους. Έχουμε δημιουργήσει δυνατότητες διαγραφής δεδομένων.

Λογοδοσία
Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα ατόμων που μας βοηθάει να διασφαλίσουμε την κατάλληλη τεκμηρίωση της συμμόρφωσής μας. Επιπλέον, πραγματοποιούμε τακτικές συναντήσεις με ρυθμιστικές και νομοθετικές αρχές, καθώς και με ειδικούς σε θέματα απορρήτου προκειμένου να συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις μεθόδους μας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Cookies και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης

Λειτουργίες και υπηρεσίες του ιστότοπου

Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σε προγράμματα περιήγησης. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά και άλλες συσκευές. Άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας, των αναγνωριστικών που σχετίζονται με τη συσκευή σας, και άλλου λογισμικού, χρησιμοποιούνται για παρόμοιους σκοπούς. Στην παρούσα πολιτική, οι τεχνολογίες αυτές αναφέρονται ως «cookies».

Χρησιμοποιούμε cookies συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου και των εφαρμογών μας. Τα cookies μας επιτρέπουν μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για σας, όπως τις πληροφορίες που αφορούν την από μέρους σας χρήση άλλων ιστότοπων και εφαρμογών, είτε έχετε εγγραφεί ή συνδεθεί είτε όχι.

Τα cookies μάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε τα Προϊόντα του Facebook.

Για παράδειγμα: Με τα cookies αποθηκεύουμε προτιμήσεις, μαθαίνουμε πότε είδατε ή αλληλεπιδράσατε με περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και σας παρέχουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και εμπειρίες. Για παράδειγμα, τα cookies μάς επιτρέπουν να κάνουμε προτάσεις σε εσάς και σε άλλους χρήστες, καθώς και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο σε ιστότοπους.
Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε περιεχόμενο σχετικό με τη γλώσσα σας.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, ή σχετικά με εσάς, διαφέρουν ανάλογα με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε

Πληροφορίες συσκευών

Συλλέγουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές στις οποίες έχετε εγκαταστήσει τις Υπηρεσίες μας, ή τις οποίες χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχετε εκχωρήσει. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διάφορες συσκευές σας, καθώς αυτό μας βοηθάει να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των πληροφοριών που συλλέγουμε από τις συσκευές:

Χαρακτηριστικά όπως το λειτουργικό σύστημα, η έκδοση υλικού, οι ρυθμίσεις της συσκευής, τα ονόματα και οι τύποι αρχείων και εφαρμογών λογισμικού, η ισχύς μπαταρίας και σήματος και τα αναγνωριστικά της συσκευής.

Τοποθεσίες συσκευών, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων γεωγραφικών τοποθεσιών, π.χ. μέσω GPS, Bluetooth ή WiFi.

Πληροφορίες σύνδεσης, όπως το όνομα του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του ISP, ο τύπος, η γλώσσα και η ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης, ο αριθμός και η διεύθυνση ΙΡ του κινητού σας τηλεφώνου.

Πληροφορίες από τον ιστότοπο και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας.

Συλλέγουμε πληροφορίες κάθε φορά που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστότοπους και εφαρμογές μας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές που επισκέπτεστε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σε αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές, καθώς και στοιχεία που παρέχει η εταιρεία ανάπτυξης ή ο εκδότης της εφαρμογής ή του ιστότοπου είτε σε εσάς είτε απευθείας σε εμάς.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο διαδικτυακός αυτός τόπος (website) και δεν μπορoύν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ενεργοποιούνται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που πραγματοποιείτε σχετικά με αιτήματα για υπηρεσίες, όπως ο καθορισμός προτιμήσεων απορρήτου, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας αποκλείει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα του website ενδέχεται να μην λειτουργούν στη συνέχεια. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

πχ..
PropertyManager_OnlineCheckin_

PropertyManager_Plugin_

ASP.NET_SessionId

LSLoginInfo

_ga

_gid

opened

PropertyManager_*

Cookies Παρακολούθησης Απόδοσης

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας ώστε να μετράμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του διαδικτυακού μας τόπου (website). Μας βοηθούν να μάθουμε ποιες σελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς και να δούμε πώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στο website μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies τηρούνται συγκεντρωτικά και επομένως είναι ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε επισκεφθήκατε το website μας και δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την απόδοσή του.

Λειτουργικά Cookies

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον διαδικτυακό μας τόπο (website) να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων οι υπηρεσίες προστέθηκαν στις σελίδες μας. Εάν δεν διατηρήσετε ενεργοποιημένα αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Cookies Στόχευσης

Αυτά τα cookies μπορούν να ενσωματωθούν στον διαδικτυακό μας τόπο (website) από τους συνεργάτες μας στη διαφήμιση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για να δημιουργήσουν προφίλ σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανίσουν συναφείς διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν απευθείας προσωπικές πληροφορίες, αλλά βασίζονται στην μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης και της διαδικτυακής συσκευής σας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, θα σας εμφανίζεται λιγότερο στοχευμένη διαφήμιση.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες;

Η δημιουργία ελκυστικών και εξατομικευμένων εμπειριών για τους χρήστες μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Για την παροχή και την υποστήριξη των Υπηρεσιών μας, αξιοποιούμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Δείτε πώς:

Παροχή, βελτίωση και ανάπτυξη Υπηρεσιών.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας είτε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας είτε εκτός αυτών, έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο και να σας κάνουμε προτάσεις. Επίσης, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για να σας παρέχουμε συντομεύσεις και προτάσεις.

Επικοινωνία με εσάς.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς προκειμένου να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα, να επικοινωνούμε μαζί σας για τις Υπηρεσίες μας και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πολιτικές και τους όρους μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας απαντάμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Προώθηση της ασφάλειας.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να επαληθεύουμε λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθούμε την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών είτε εκτός αυτών, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας. Για την παροχή και την υποστήριξη των Υπηρεσιών μας, καθώς και όλων των χρήσεων που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα της πολιτικής μας, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Πώς μπορώ να διαχειριστώ ή να διαγράψω πληροφορίες που με αφορούν;

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε εσάς όσο και στους υπόλοιπους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όσων περιγράφονται πιο πάνω. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς θα παραμείνουν αποθηκευμένες μέχρι να διαγραφούν οι πληροφορίες σας έπειτα απο δικό σας αίτημα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Cookies;

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Cookie Settings» στο υποσέλιδο(footer).

Εκτός από τις επιλογές που παρέχονται παραπάνω, έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε ή να αποδεχτείτε cookies του website οποτεδήποτε ενεργοποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies είναι διαθέσιμες στο website του παρόχου του προγράμματος περιήγησής σας μέσω της οθόνης βοήθειας. Μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με δημοφιλή προγράμματα περιήγησης. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αν απενεργοποιηθούν τα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργικότητα του website.

Αν θέλετε να απεγκαταστήσετε όλα τα cookies που έχουν εγκατασταθεί από τα website που έχετε επισκεφθεί, στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να κατεβάσετε τρία προγράμματα τα οποία απεγκαθηστούν τα cookies παρακολούθησης:

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php,

http://www.spybot.info/en/download/index.html,

και
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.
Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).
Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει με βάση τη δραστηριότητά σας στο website, και για λόγους πρόληψης απάτης και ελέγχου ταυτότητας, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε άλλες τεχνολογίες που είναι παρόμοιες με τα cookies. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέγουμε χαρακτηριστικά συσκευής και να συνδυάζουμε πληροφορίες που συλλέγονται από τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ή αυτόματα μέσω της συσκευής σας για να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ταυτοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας σε εμάς με εύλογη βεβαιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να συνδυάσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Αριθμό επισκέψεων.

• Τελευταία επίσκεψη.

• Πρώτη επίσκεψη.

• Εξωτερική διεύθυνση IP.

• Εσωτερική διεύθυνση IP.

• Ανάλυση οθόνης.

• Γεωγραφικό εντοπισμό (μέσω γεωγραφικού πλάτους/μήκους βάσει της διεύθυνσης IP).

• Συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων συσκευής.

• Εύρος ζώνης αναφοράς συσκευής.

• Εξυπηρετητής του χρήστη της συσκευής (τύπο, έκδοση προγράμματος περιήγησης).

• Δυνατότητες συσκευής (modernizer string, δυνατότητες προγράμματος περιήγησης).

• Λειτουργικό σύστημα συσκευής.

• Πρόσθετα εγκατεστημένα στη συσκευή.

• Γλώσσα προγράμματος περιήγησης.

• Flash ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

• Χρόνο παραμονής της συσκευής στο αρχείο.

• Λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν εάν η επίσκεψη προέρχεται από μηχανή αναζήτησης.

• Σελίδες που επισκεφτήκατε.

• Διάρκεια επίσκεψης.

• Σελίδα παραπομπής.

• Θέση του κέρσορα του ποντικιού.

• Κλικ με το ποντίκι.

• Θέση σελίδας κύλισης.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες:

• Για να μάθουμε σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις αλληλεπιδράσεις σας που βασίζονται σε περιεχόμενο που είδατε στο website μας (για παράδειγμα, πόσο συχνά επισκέπτεστε το website μας και τι περιεχόμενο βλέπετε ή σε τι περιεχόμενο κάνετε κλικ).

• Για σκοπούς πρόληψης απάτης και ελέγχου ταυτότητας.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε beacons, pixel tags ή δέσμες ενεργειών Java. Αυτά μας επιτρέπουν να σας θυμόμαστε και να σας παρουσιάζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο ή προσφορές, όταν επιστρέφετε στο website μας.

Σημειώστε ότι στο βαθμό που οι ως άνω πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των τεχνολογιών αποτελούν προσωπικές πληροφορίες, τότε η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μας ισχύει κατά την εν λόγω επεξεργασία. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και όπως επιτρέπεται από τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Παρακαλώ εντόπισε το σημείο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στην κορυφή της παρούσας σελίδας, για να δεις πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστοχώρο.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σου στον Ιστοχώρο μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε απορίες;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το απόρρητο ή Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.